Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 135

      1 2 3 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 2840325 Janssen (Gerarts), Cornelia (I241)
 
2 48 jaar Hoogterp, Oeke Bernardus (I65)
 
3

In 1714 te Straelen in het door de Pruisen bezette deel van het overkwartier van het Hertogdom Gelderland, geboren en gedoopt als onwettige zoon van Johanna Holthuijsen en Andreas Smits, soldaat. Al op 18-jarige leeftijd is hij lid van het plaatselijke schuttersgilde en wordt hij anno 1732 achutterskoning bij het jaarlijkse vogelschieten.

 

Vermoedelijk is hij molenaarsknecht op de Bovenste Holtmolen in Venlo als in 1741 molenaar Wijnand Overdijck sterft. De ouders van Wijnand trouwden in Straelen op 04-05-1690. Zijn familieleden 'Swaecken'van moederszijde waren goede bekenden van de Holtuijsens in Straelen. Vermoedelijk was het zo dat gerardus door Wijnand aan een baantje van molenaarsknecht is geholpen.

 

Met toestemming van de Bisschop van Roermond, om snel te mogen trouwen, trouwt gerardus op 20-05-1742 met de veel oudere weduwe Willemina Smedts, en wordt zo zelf molenaar.

 

In mei 1744 wordt het leven op en rond de molen ernstig verstoord door een aantal rondzwevende vagebonden, die de bewoners lastig vallen, bedelend om voetsel. Hiervan wordt door de plaatselijke veldschut melding gemaakt bij het zittende stadsbestuur, waarna ze door een uitrukkende patrouille millitairen worden opgepakt. Er volgt een proces met een publieke geseling en verbanning van het grondgebied als gevolg.

 

Al heel snel wordt Gerardus zelf weduwnaar en blijft achter met de kinderen van zijn overleden echtgenote. Wederom met toestemming van de Bisschop, hertrouwt hij op 09-10-1746 met Elisabetha Roelofs geboren in Teg

elen. Zij zorgden samen voor het nageslacht Holthuijsen.

 

De molenaars waren in die tijd niet alleen leden van het molenaars-, maar ook van het akkermansgilde. Bij het jaarlijkse vogelschieten blijkt Gerardus wederom een goede schutter. Hij verwerft 5 jaa achtereenvolgens 't schutterskoningschap, waarvoor hij eenmaal in 1752 een flinke beloning van de stad ontvangt. In 1756 en 1757 is hij gildemeester der molenaars.

 

Over familiecontacten is er van gerardus niet veel bekend geworden. de status van ónecht kind'zal in zijn jeugd niet zo'n pretje geweest zijn. misschien is 't wel daarom dat hij zijn kinderen niet vernoemd heeft en er nooit iemand van de familiegetuige geweest is bij z'n twee huwelijken of bij de geboorte van zijn kinderen. Wel getuigt hij

op 14-04-1754 zelf in Straelen bij de doop van een zoon van z'n oudere zusterCatharina en op 28-08-1754 in Venlo bij het huwelijk van z'n nicht Catharina. Op 16-08 1758 sterft hij op betrekkelijk jonge leeftijd.

 

Bekend is dat hij, gedurende een aantal jaren van zijn leven, de molen in pacht had van de Graaf de Varo, Drooaard van de stad en het Land van Straelen, eigenaar voor een kwart.

 

Al sinds 1753 is Peter Meursen, ookgeboortig van Straelen, molenaarsknecht bij Gerardus. Deze trouwt met de achtergebleven weduwe en wordt zo de opvolgende molenaar. Hij koopt het lidmaatschap van het gilde en legt samen met zijn vrouw de burgereed der stad af. in 1769 is hij nog molenaar op voornoemde molen. op 03-05-1782 sterft Elisabeth, en Peter op 05-11-1790 in het oudemannenhuis.

 
Holthuijsen, Gerardus (I77)
 
4

Korte levensbeschrijving Johanna Holthuijsen

 

In Straelen, geboren als dochter van Jurien Holthuijsen en Anna Boosen. Na de dood van haar vader, neemtzij met haar moeder, broer en tweezuster

s de pacht van Tryn Gutsen Camp over. Zoals uit de stukken blijkt, is zij er een groot deel van haar leven boerendochter geweest.

 

Van Adreas Smits, een Brandenburgse soldaat,krijgt ze twee kind

eren, Catharina en Gerardus, die hun levenlang moedres naam gedragen hebben, waardoor önze tak van de familie is blijven bestaan.

 

het boerenleven was in die tijd erg zwaar, zoals blijkt ui

t de vele schattingen die ze moest betalen. Schattingen werden geheven door meerdere instanties zoalsb.v. de armenzorg, de kerk, het stadsbestuur, en niet te vergeten de vreemde bezetters. De hoogte

van de aanslag werd afgemeten aan bezit van koeien, schapen, ganzen, bijen of/en aan de opbrengst van de oogst, aantal ploegen, paarden, ponden hooi, bossen rogge of gerstestro. ook was de samenstelli

ng van het gezin nog 'n maatstaf, kinderen, knechten en dienstmaagden. Naar gelang vereist werd er betaald met geld of een deel van de oogst.

 

In 1740 laat zij samen met haar lamme zuster Agn

es een testament opstellen. wat de reden hiervan is geweest laat zich raden. Misschien wilde zij haar bezittingen aan haar vermaken en niet aan haar kinderen.

 

Andere schattingslijsten wezen nog

uit dat zij in 1740 op't Campje in het Zand samenwoonde met haar twee zusters,bovendien vlak bij haar broer Theodorus. een belangrijke buur was ook de familie 'Swaecken', waaraan bij de l

evensbeschrijving van Gerardus wordt gerefereerd.

 

Wanneer ze is overleden is onbekend gebleven. In iedergeval na 1747. 
Holthuijsen, Johanna (I86)
 
5 Aldegonda Gielen Gielen, Aldegonda (I120)
 
6 Baarlo 12 dec 1781 Wolters, Andreas (I497)
 
7 Baarlo 12 feb 1787 Wolters, Ludovicus (I505)
 
8 baarlo 13 nov 1779 Wolters, Johannes (I504)
 
9 Baarlo 14 jan 1738 Wouters, Gerardus (I524)
 
10 Baarlo 25 jun 1774 Wolters, Wilhelm (I515)
 
11 Baarlo 3 jan 1773 Wolters, Maria Sibilla (I508)
 
12 Baarlo O1700-006 - 01-08-1700 - inv. O 15 1700 blz. 27 Beurskens, Petronella (I28)
 
13 Baarlo, 21 nov 1777 Wolters, Petrus (I509)
 
14 Baarlo, 23 jun 1685 Wolters, Petrus (I512)
 
15 Baarlo, 3 feb 1810; Engels, Maria (I101)
 
16 Baarlo, 8 feb 1770 Beurskens, Willem (I33)
 
17 Begraven Den Hoorn Coppes, Petronella Gertruda (I14)
 
18 Blerick 26 nov 1617 Verboeckhorst, Leonard (I470)
 
19 Blerick 26 juli 1646 Verboeckhorst, Margaretha (I472)
 
20 Blerick D1612-017 - 30-09-1612 - blz. 17 nr. 10 Linssen, Aleijdis (I336)
 
21 Bree D1671-012 - 23-08-1671 Smets, Petrus (I398)
 
22 Bree D1672-013 - 14-05-1672 Fabri (Hillen;Thijssen), Cornelia (I104)
 
23 Bree D1700-004 - 04-07-1700 Smets, Helena (I397)
 
24 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Dorothea Maria (I137)
 
25 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Henricus Hubertus (I141)
 
26 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Hubert Johan Hendrik (I144)
 
27 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Hubertus Henricus (I145)
 
28 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Johan (I148)
 
29 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Johan Hendrik Hubert (I149)
 
30 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Johanna Christina (I150)
 
31 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Johanna Hubertina (I151)
 
32 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Johanna Hubertina (I152)
 
33 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Johanna Petronella (I153)
 
34 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Peter Andries Hubert (I163)
 
35 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Petronella Johanna (I170)
 
36 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Tiggelers, Theresia Aldegonda (I172)
 
37 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Wolbartus, Rinske (I238)
 
38 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Cremers, Theodoor Hubert (I68)
 
39 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Gielen, Jacob (I140)
 
40 Bron Burgerlijke stand - Geboorte Gielen, Martinus Hubertus (I167)
 
41 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Bos, Allegonda (I4)
 
42 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Anna Dorothea (I132)
 
43 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Hendrik Hubert (I140)
 
44 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Hubert Hendrik (I143)
 
45 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Leonard (I155)
 
46 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Maria Hubertina (I158)
 
47 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Peter Caspar (I164)
 
48 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Peter Egidius (I165)
 
49 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Peter Hendrik (I166)
 
50 Bron Burgerlijke stand - Overlijden Tiggelers, Petronella (I168)
 

      1 2 3 Volgende»